Cyklónový zberač prachu

  • Cyclone Dust Collector

    Cyklónový zberač prachu

    Cyklónový zberač prachu je zariadenie, ktoré využíva odstredivú silu generovanú rotačným pohybom prúdu vzduchu obsahujúceho prach na oddelenie a zachytenie prachových častíc z plynu.